Adaylık Koşulları | Yılın Enleri Zirvesi Ödül Töreni

Adaylık Koşulları

Değerlendirme ve Danışma Kurulu tarafından ödüle aday gösterilmek için; konularında başarılı çalışmaları bulunması gerekmektedir. Adaylık Koşulları
• İnovasyon (Sektöründe veya alanında yenilik)
• Ar-Ge,
• Verimlilik,
• Katma değer,
• Başarı hikayesi,
• Hızlı büyüme,
• Kurumsallaşma,
• Şirket içi eğitimde ve yönetimde başarı,
• Müşteri ilişkilerinde övgüye değer faaliyette bulunma,
• İnsanların yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunma,
• Marka oluşumuna katkıda bulunma,
• Tanıtıma ve gelişme ile ilgili
yatırımlar yapma

Stant Açma ve Tanıtım Olanakları

• Ödül törenine katılan kuruluşlar etkinlik süresince stant açarak tanıtım yapabileceklerdir.
• 2 adet davetiye gönderilecektir.

Detay