Başvuru Süreci | Yılın Enleri Zirvesi Ödül Töreni

Başvuru Süreci

• Tüm sektörlerin her alanda faaliyet gösteren şirketleri ile bu sektörlere destek veren diğer şirketler ve kuruluşlar ödül için başvuruda bulunabilecek.
• Sektör temsilcileri ve uzmanlardan oluşan Değerlendirme ve Danışma Kurulu, belirlenen ödül kategorileri için başvuruları değerlendirilecek.