Etkinlik Süreci | Yılın Enleri Zirvesi Ödül Töreni

Etkinlik Süreci

• Adaylık başvuruları ve bunların sıralanması,
• Başvuruların Değerlendirme ve Danışma Kurulu tarafından değerlendirilmesi, ödül almaya hak kazanan adayların kamuoyu ile paylaşılması,
• Etkinlik duyurularının yapılması,
• Etkinliğe ilişkin yayınların ve duyuruların yapılması